RSS

12-րդ դասարանի պատմության առարկայի այլընտրանքային ծրագիր

01 Jun

Նպատակ՝
Արդյունավետ հանձնել ավարտական քննությունը:

Խնդիր՝
Հայոց պատմության իրադարձությունների կրկնություն,
հիշողության ամրապնդում:

Կիրառվող մեթոդներ՝
Դաս-դասախոսություն,
Պարբերական գրավոր աշխատանքներ դասարանում,
Անհատական տնային առաջադրանքների կազմում և ստուգում:

Բովանդակություն՝

Նախնադարյան հասարակություն Հայաստանի տարածքում (3 ժամ)

Հայկական քաղաքակրթության սկզբնավորումը (3 ժամ)

Համահայկական թագավորությունները (3 ժամ)

Հայկական մշակույթի զարգացումը (3 ժամ)


Հայկական քաղաքակրթության ներդաշնակումը քրիստոնեական արժեհամակարգին (3 ժամ)
Հայոց պետականությունը զարգացած միջնադարում (3 ժամ)
Հայոց քաղաքակրթություն ուշ միջնադարում (3 ժամ)
Միջնադարի հայկական մշակույթը (3 ժամ)
Ազատագրական շարժումները XVII դարի երկրորդ կեսին և XVIII դարում (3 ժամ)
Ազատագրական շարժման վերելքը XIX դարի երկրորդ կեսին և XX դարի սկզբին։ Հայկական հարցի միջազգայնացումը (3 ժամ)
Հայկական մշակույթը նոր շրջանում (3 ժամ)
Հայաստանի առաջին հանրապետությունը (3 ժամ)
Հայաստանի սոցիալիստական խորհրդային հանրապետությունը (3 ժամ)
Խորհրդային Հայաստանը (3 ժամ)
Հայկական պետականությունը արդի փուլում (3 ժամ)
Հայկական սփյուռքը 1920 թվականից մինչև մեր օրերը (3 ժամ)
Հայկական մշակույթը (3 ժամ)

Գնահատում՝
20 բալանոց համակարգով, որը յուրաքանչյուր ամսվա վերջին բերվում է 10 բալանոցի:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: