RSS

Ես հավատում եմ

12 Mar

Հարցազրույց պապիկիս՝ Արեգ Գրիգորյանի հետ։

Կարող եք 1595 գիրը կարդալ այստեղ։

Advertisements
 

One response to “Ես հավատում եմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: