RSS

5 հետաքրքիր փաստ Victorinox-ի մասին

Արմեն Մալյանցի հետ

 

11/6/19 English homework

 1. A nightmare journey I remember was three years ago when I was going to the airport with my friend. We were going to Mallorca on holiday and we had to be at Dresden airport two hours before the flight.
  We left home with plenty of time, but when we got to the motorway there was huge traffic jam! The traffic wasn’t moving at all. We didn’t know what to do. It was too late to go another was, so we just sat in the car getting more and more stressed. After ten minutes the traffic started moving slowly. We decided to leave the motorway and try to find another way to the airport, but I wasn’t sure of the way and we got completely lost. We were sure we were going to miss the flight. We finally arrived at the airport just thirty minutes before the plane was going to leave. The woman at the check-in desk said we couldn’t check in our luggage because it was too late so we had to run with all our cases to the departure gate.
  Although my friend fell over and hurt her leg, we managed to get to the gate in time and in the end we caught our flight.
 

11/5/19 English homework

 1. A) How long have they been going out together?
  I have been studying English for two years.
  He has been feeling very well recently.
  You have been reading that book for months!
  Have you been waiting a long time?
  How long has she been live there?
  I have been renting this flat for three years.
  The lift has been working since 10 o’clock.
  Has she been working here a long time?
  B) Your eyes are red. Have you been crying? Yes, I have been watching a sad film.
  It’s very late. Why aren’t you in bed? I can’t sleep. That dog has been barking for the last two hours.
  You look tired. I know. I haven’t been sleeping well recently.
  Wow! You bought a lot of things! Yes, we have been shopping all day.
  You look hot! What have you been doing? I have been playing in the garden with the children.
 2. A) He’s not as clever as he thinks he is.
  It’s the best book I’ve read for a long time.
  The journey took longer than we expected.
  I think it was the saddest film I’ve ever seen.
  Is Texas the biggest state in the USA?
  He’s the most selfish person I’ve ever met.
  Your watch is the same as mine.
  My father speaks as quickly as I do.
  We don’t go swimming as often as we did before.
  Her brother’s about 10 and she’s a year younger than him.
  B) It’s hotter than it was this time last year.
  Jan’s the most competitive of all my sisters.
  He’s the laziest person in the office.
  He looks much better with shorter hair.
  I sat next to the most boring person at the party!
  Could we meet a bit earlier tomorrow?
  It was the worst film I’ve seen this year.
  Sue is the most ambitious member of my family.
  The safest way to travel is by train.
  The beach was farther from the hotel than we expected.
 

11/4/19 English homework

 1. When was the last you travelled –
  by train? – Two years ago.
  by car? – One hour ago.
  by plane? – Three months ago.
  Where did you go? – By train I went to Georgia. By car I came home from school. By plane I came to Armenia from the USA.
  How long did you journey take? – For the train, it took around 4 hours. For the car, it took around half an hour. For the plane, it took around 12 hours.
 2. the quickest – the plane
  The cheapest – the train
  The most comfortable – the train
  The most convenient – the car
 

«5 հետաքրքիր փաստ» թարգմանչական նախագիծ

Կարող եք այս նախագծի մասին մեր տպավորությունները կարդալ այստեղ։
Նպատակ

Զարգացնել թարգամնելու հմտությունը, ունենալ բազմավեկտոր գիտելիքներ ամենատարբեր թեմաների մասին:

Նախագծի ժամանակահատվածը
Շուրջտարյա

Խնդիրներ

Ուսումնասիրում ենք նյութեր, թարգմանում ենք:

Հեղինակներ

Արշիլ Խաչատրյան
Մարկ Միկաիլ
Հայկ Մկրտչյան
Արմեն Մալյանց

Արդյունքը
Այստեղ։

 

5 հետաքրքիր փաստ մազերի մասին

Արմեն Մալյանցի հետ։

 

5 հետաքրքիր փաստ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին

Արմեն Մալիանցի հետ։

 1. Պատերազմից առաջ ԱՄՆ-ում սովորական քաղաքացիների համար տարին պատրաստվում էր մոտավորապես 3 միլիոն ավտոմեքենա, իսկ ամբողջ պատերազմի ժամանակ՝ պատրաստվել էր ընդհամենը 139 հատ։
 2. ԱՄՆ-ի զինված ուժերը ստեղծել էր մի նռնակ որ չափսերով նման էր բեյսբոլի գնդակին, որպեսզի գործը ավելի հեշտ լինի նրանց համար, որոնք այդ սպորտը սիրում են:

 3. Պատերազմի ժամանակ որպեսզի չօգտագործեն գերմանական “hamburger” բառը, ԱՄՆ-ում մարդիկ օգտագործում էին “liberty steak” արտահայտություն, որը թարգմանաբար նշանակում է “ազատության ստեյք”։
 4. Բանակը միայն կերակրով չի սնվում, պետք է խմելու բան էլ ունենա: Սա իմանալով` իտալացի յուրաքանչյուր զինվոր օրեկան մեկ լիտր կարմիր գինի էր ստանում:
 5. Երբ Հիտլերը այցելեց Փարիզ, ֆրանցիացիները Էյֆելյան աշտարակի վերելակների լարերը կտրեցինք, որպեսզի Հիտլերը ոտքով բարձրանա այն։